Techniekcoaches Elmar Jongerius, xxx en Jan Neutkens

Technieklessen basisschool De Ster erg succesvol

Op vrijdag 6 april worden al weer de laatste technieklessen van dit schooljaar verzorgd door onze dertien technische vrijwilligers vanuit WIJ WEsterhoven. De groepen 1 tot en met 4 zijn al aan de beurt geweest. Groep 7 heeft op 16 maart jl. een themales gehad rondom ‘de fiets’. Daarbij zijn de fietsen gecontroleerd op hun technische staat en het voldoen aan de wetgeving. Daarnaast hebben de kinderen geleerd hoe ze de batterijtjes in hun lamp moeten verwisselen en hoe een en ander technisch werkt op hun fiets. Ook hebben ze geleerd hoe ze een lekke band kunnen plakken. Dit alles met het oog op hun verkeersexamen.

Op 6 april gaan de groepen 5 tot en met 8 praktisch aan de slag met het thema ‘Energie’, een onderwerp waar ze qua theorie al een paar weken op school mee bezig zijn. We hebben een circuit met zes proeven voorbereid, waar ze steeds een kwartier mee bezig zullen zijn. Een proef is het uit elkaar schroeven van elektrische apparaten en kijken hoe ze werken. Zowel de leerlingen als de leerkrachten, directeur, ouders en wij als techniekcoaches zijn zo enthousiast over deze technieklessen, dat we er volgend schooljaar zeker mee doorgaan!

Techniekcoaches Elmar Jongerius, xxx en Jan Neutkens
Techniekcoaches Elmar Jongerius, Bart Rijkers en (coördinator) Jan Neutkens