Westerhoven in coronatijd

De afgelopen maanden waren onwerkelijk. Een pandemie leek de wereld stil te zetten. Ieder van ons kreeg te maken met de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Scholen en horeca werden gesloten, bedrijven verplichtten hun werknemers zoveel als mogelijk vanuit huis te werken, evenementen en samenscholingen werden verboden. We zitten nu gelukkig op weg terug naar normaal, of is het ‘het nieuwe normaal’? Niemand die het weet…

Wat we wél weten is dat we deze maanden niet meer zullen vergeten. Vele gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die we ook niet meer mogen vergeten: té verdrietig, té schrijnend of juist té mooi, té ontroerend, té grappig…

Onder de vlag van WIJWEsterhoven is het idee ontstaan om een boek te schrijven over Westerhoven in coronatijd. Het wordt een boek geschreven door en voor Westerhoven, zodat in de toekomst ook het nageslacht kan teruglezen hoe het coronavirus Westerhoven in zijn greep hield.

Al tal van bijzondere bijdragen zijn ingeleverd, waarvoor dank! De eerste interviews zijn ingepland en tal van toezeggingen voor persoonlijke verhalen zijn gedaan. Inwoners nemen de pen ter hand (of het toetsenbord) en scrollen door hun foto’s van afgelopen maanden op zoek naar een plaatje wat deze maanden symboliseerde.

Hoe mooi zou het zijn als ook jij een bijdrage kunt leveren aan dit boek? Een alleszeggende foto, een ontroerend verhaal over jezelf of iemand uit je naaste omgeving, een anekdote of iets wat je zeker nooit meer vergeet. Dit is je kans om jouw bijdrage te delen en te vereeuwigen.

Alle verhalen zijn welkom, van de jongste tot en met de oudste inwoners. Zeker ook kinderen, pubers, jongeren willen we uitnodigen om hun bijdrage te leveren.

We willen benadrukken dat wellicht niet alle ingeleverde stukken in het boek geplaatst kunnen gaan worden. Daarnaast behouden we het recht de verhalen in te korten / te redigeren. Je ontvangt het geredigeerde stuk ter goedkeuring terug.

Heb jij -of een naaste- iets bijzonders dat je wil delen maar kun je dit zelf niet op papier zetten? We kunnen ook een interview afnemen zodat jouw verhaal niet verloren gaat. Je ontvangt het interview vóór plaatsing ter goedkeuring.

We willen je vragen:
– Stuur je bijdrage uitsluitend in via email
– Schrijf zoveel mogelijk over één gebeurtenis / één anekdote / één initiatief / …
– Vermeld je naam, adres en telefoonnummer in de mail
– Stuur je foto door in de hoogste resolutie
– Vermeld duidelijk wie er op de foto te zien zijn en waar en wanneer deze is gemaakt

Mail je verhaal, gebeurtenis, anekdote, foto’s, tekeningen, gedicht, ideeën of vragen  uiterlijk zondag 12 juli naar info@wijwesterhoven.nl. Vind je het leuk om te interviewen? Ben je bedreven in het schrijven van teksten? Ideeën om het boek nóg waardevoller te maken? Laat het ons vooral weten.

Wij zijn heel benieuwd naar jullie reacties!

Initiatiefgroep ‘Westerhoven in coronatijd’

Gerwin van Ampting
Ilse van Beek
Angelique van Kruijsdijk
Anne Kuijlaars
Miranda Kuijlaars
Marjoleine Meppelink